Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Viện Kiểm Định Thiết Bị Và Đo Lường

Viện Kiểm Định Thiết Bị Và Đo Lường
Đ/c:148 Trần Tuấn Khải, P.5, Q.5, Tp. HCM
Phone: 28 7300 0969
Email: info@eimi.com.vn
website: www.eimi.com.vn

DỊCH VỤ
adv
adv