Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call
Vị Trí

VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG
 

Địa chỉ: Tầng 2, 148 Trần Tuấn Khải, P.5, Q.5, Tp. HCM.

Hãy click vào địa chỉ sẽ có hướng dẫn cụ thể, xin cảm ơn!!!

DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv