Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call
Tổ Chức
Viện Kiểm định thiết bị và Đo lường của chúng tôi gồm có:
 
 
Viện chúng tôi có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực trang thiết bị y tế (Cử nhân Đại học và sau Đại học) từ Ban lãnh đạo, Cố vấn đến đội ngũ kỹ sư và nhân viên.
Chứng chỉ đào tạo của các hãng, học viện, trung tâm:
- Công ty FlukeBiomedical (Mỹ)
- Công ty Imtmedical (Thụy Sĩ)
- Viện khoa học kỹ thuật và hạt nhân, Văn phòng công nhận chất lượng, Tổng cục đo lường và chất lượng Việt Nam.
DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv