Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call
Cơ Sở Vật Chất
Viện Kiểm định thiết bị và Đo lường được trang bị nhiều thiết bị hiện đại để phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn và đo lương thiết bị y tế.
1. Bộ thiết bị, dụng cụ sử dụng thực hiện kiểm tra, kiểm định thiết bị X-Quang chẩn đoán thông thường, X quang Tăng sáng truyền hình, C-arm...,máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner

- Máy đo đa chức năng hiệu RaySafe (Thụy Điển)
- Máy kiểm tra tiêu điểm hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
- Máy kiểm tra độ chuẩn trực, độ đồng trục, trường xạ tấm đồng hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
- Bộ Phantom chuyên dụng cho quy trình kiểm tra X quang TSTH - Kiểm tra chất lượng hình ảnh dạng thường và dạng 3D hiệu RaySafe (Thụy Điển) và Gammex (Mỹ)
- Phantom kiểm tra liều hấp thụ theo mô phỏng đầu trẻ sơ sinh, mô phỏng đầu người lớn thân trẻ em, mô phỏng thân người lớn hiệu RaySafe (Thụy Điển)

2.  Thiết bị sử dụng kiểm tra An toàn bức xạ hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
3.  Thiết bị sử dụng kiểm định Phương tiện đo điện tim, điện não của Viện Đo lường Việt Nam
4.  Thiết bị sử dụng kiểm định Dao mổ điện cao tần hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
5. Thiết bị sử dụng kiểm tra, kiểm định lồng ấp trẻ sơ sinh, giường sưởi hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
6. Các thiết bị, dụng cụ phụ trợ

- Thước đo chiều dài hiệu Gammex
- Thước đo thăng bằng Nivo hiệu Gammex
- Đồng hồ đếm giây hiệu Seiko
- Nhiệt ẩm kế môi trường hiệu Extech
- Thiết bị kiểm tra máy sốc tim Impulse 7000 DP hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
- Thiết bị kiểm tra máy thở và gây mê PF – 302 hiệu Imtmedical
- Thiết bị kiểm tra bơm tiêm truyền dịch IDA-1S hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
- Thiết bị kiểm tra ống nội soi Dale 301 hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
- Thiết bị kiểm tra ống nội soi cứng Scopecontrol hiệu Dovided
- Thiết bị kiểm tra máy hiện sóng 190-M2 hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)
- Thiết bị kiểm tra an toàn điện ESA 615 hiệu Fluke Biomedical (Mỹ)

DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv