Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Phương tiện đo điện tim

Chuẩn kiểm tra: EECV-01
Nước sản xuất: Việt Nam
Chứng nhận: OIML R90
Kiểm định điện tim được quy định trong thông tư 23/2013/TT-BKHCN bao gồm kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường với chu kì kiểm định là 24 tháng.
 
 
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra:
Kiểm tra bên ngoài
Kiểm tra kỹ thuật
Kiểm tra đo lường
  + Kiểm tra sai số tương đối đo điện áp
  + Kiểm tra sai số tương đối đặt độ nhạy
  + Kiểm tra sai số tương đối đo khoảng thời gian
  + Kiểm tra sai số tương đối của tốc độ ghi
  + Kiểm tra độ trễ ghi
  + Kiểm tra sai số tương đối của bộ tín hiệu chuẩn 1 mV
  + Kiểm tra độ ghi quá mức
  + Kiểm tra hằng số thời gian
  + Kiểm tra đường đặc trưng biên độ tần số 
  + Kiểm tra trở kháng vào
  + Kiểm tra sai số điện áp ghi theo các phương thức đấu điện cực
  + Kiểm tra hệ số nén tín hiệu đồng pha
  + Kiểm tra độ rộng đường nền
  + Kiểm tra độ trôi đường nền
  + Kiểm tra độ ồn trong
  + Kiểm tra hệ số xuyên âm giữa các kênh
  + Kiểm tra dòng điện qua bệnh nhân
DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv