Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Máy Bơm Tiêm Điện - Bơm Truyền Dịch

Chuẩn kiểm tra: IDA-1S Infusion Device Tester
Hãng sản xuất: FlukeBiomedical/Mỹ
Chứng nhận: ISO 13485, CE, NIST, UL, CSA, ETL, NRC
Theo QÐ 50/2006/QÐTTg, bơm truyền dịch nằm trong danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chất lượng nằm ở mục 1.1, phần 1, Danh mục Sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
 
Thiết bị được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn AAMI và IEC. Đáp ứng quy trình kiểm tra IEC-60601-2-24:2012: Kiểm tra an toàn bơm truyền dịch - bơm tiêm điện
 
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra
  • Kiểm tra hồ sơ
  • Kiểm tra ngoại quan
  • Kiểm tra an toàn điện 
  • Kiểm tra tốc độ dòng
  • Kiểm tra độ chính xác thể tích cài đặt
  • Kiểm tra bít nghẽn
DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv