Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Máy Khử Rung Tim

Chuẩn kiểm tra: Impulse 7000 DP Defibrillatior Analyzer, external Pacer Analyser
Hãng sản xuất: Flukebiomedical/Mỹ
Chứng nhận: Iso 13485: 2008; CE mark, Chứng nhận NIST
 
 
Thiết bị được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn AAMI và IEC. Đáp ứng quy trình kiểm tra IEC 60601-2-4: Kiểm tra an toàn thiết bị máy khử rung tim.
 
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra:
 • Kiểm tra danh mục tài liệu, hồ sơ
 • Kiểm tra ngoại quan
 • Kiểm tra điều kiện lắp đặt và vận hành
 • Kiểm tra an toàn điện
 • Kiểm tra năng lượng sốc tim
 • Kiểm tra sốc đồng bộ
 • Kiểm tra thời gian nạp điện
 • Kiểm tra chức năng hoạt động pin
DỊCH VỤ
 • KIỂM ĐỊNH
 • KIỂM TRA
 • DỊCH VỤ KHÁC
adv