Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Lồng Ấp Trẻ Sơ Sinh

Hãng sản xuất: FlukeBiomedical/Mỹ
Chứng nhận: Iso 13485: 2008; CE mark, Chứng nhận NIST
Thiết bị được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn AAMI và IEC. Đáp ứng quy trình kiểm tra IEC 60601-2-19: Kiểm tra an toàn lồng ấp trẻ sơ sinh (incubator) và IEC 60601-2-21: Kiểm tra an toàn giường sưởi (infant warmer)
 
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra:
Kiểm tra danh mục tài liệu, hồ sơ
Kiểm tra ngoại quan
Kiểm tra điều kiện lắp đặt và vận hành của thiết bị
Kiểm tra an toàn điện (IEC 60601 hoặc IEC 62353)
Thời gian làm ấm
Cường độ âm thanh bên trong
Cường độ âm thanh bên trong và bên ngoài khi có chuông báo động
Tốc độ lưu thông khí (m/s)
Nhiệt độ bề mặt có khả năng tiếp xúc với trẻ
Độ ổn định nhiệt độ (32°C và 36°C)
Độ đồng đều nhiệt độ (32°C và 36°C)
Độ chính xác của bộ hiển thị
Độ chính xác của bộ iểm soát nhiệt độ
Sự quá nhiệt trong lồng ấp 
Độ chính xác của độ ẩm tơng đối
Độ chính xác cảm biến nhiệt độ da
Độ chính xác giữa nhiệt độ da với nhiệt độ khống chế
Phạm vi hiển thị nhiệt độ da
DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv