Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

An Toàn Bức Xạ

Chuẩn  kiểm tra: Thiết bị khảo sát liều bức xạ Fluke 451P - DE-SI-RYR
Hãng sản xuất:  FlukeBiomedical/Mỹ
Chứng nhận: TCVN ISO/IEC 17025
 
 
Kiểm tra an toàn bức xạ trong y tế được quy định trong Thông tư  liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ Khoa học Công Nghệ và Bộ Y Tế.
 
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra
Kiểm tra hạ tầng khu vực phát bức xạ
Kiểm tra các dấu hiệu cảnh báo trước khu vực phát bức xạ
Kiểm tra trang bị của nhân viên bức xạ vận hành thiết bị
Kiểm tra suất liều xung quanh khu vực bức xạ lúc trước, trong và sau khi phát tia
DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv