Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Máy chụp cắt lớp vi sinh CT-Scanner

Chuẩn  kiểm tra: Economy CT Phantom Gammex 463 
Hãng sản xuất: Sun Nuclear Corporation/ Mỹ
Chứng nhận: CO/CQ
 
 
Thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner dùng trong y tế được quy định kiểm 1 năm/ lần theo Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công Nghệ. Quy trình kiểm định được thực hiện theo QCVN12: 2016/ BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế
 
Các chỉ tiêu áp dụng kiểm tra
+ Kiểm tra ngoại quan
+ Kiểm tra chuyển mạch, đặt chế độ và các chỉ thị
+ Cơ khí bàn bệnh nhân và phanh hãm
- Đặc trưng làm việc của thiết bị
+ Độ chính xác của dịch chuyển bàn bệnh nhân
+ Độ chính xác số CT
+ Nhiễu
+ Độ đồng đều 
+ Độ phân giải không gian / tương phản cao
+ Độ phân giải tương phản thấp
+ Độ dày lát cắt
+ Độ chính xác tâm lát cắt
DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv