Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Hiệu Chuẩn

Viện Kiểm định Thiết bị ký hợp đồng hợp tác về phát triển kỹ thuật Khoa Học và Công Nghệ với các đơn vị hiệu chuẩn Kim Long và TechMaster...

Nhờ vậy năng lực của Viện sẽ được nâng cao, khách hàng có thể thực hiện cùng lúc dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn trang thiết bị y tế định kì. Viện hỗ trợ thực hiện một báo giá, một hợp đồng và xuất một hoá đơn. Vì thế nhiều khách hàng đến với Viện vì dịch vụ đơn giản, hỗ trợ khách hàng hết mình, tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv