Viện kiểm định thiết bị và đo lường

Equipment Inspection & Metrology Institute

call

Dịch Vụ

Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN cấp giấy đăng ký hoạt động số 836/2015/QĐ-TĐC, về dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo (điện tim, điện não, huyết áp kế lò xo, huyết áp kế thúy ngân).

Được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại từ các hãng hàng đầu thế giới trong cùng lĩnh vực như FlukeBiomedical, Unfor RaySafe, Dovideq Medical, Imtmedical ag...

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

* Kiểm định máy X quang chuẩn đoán Y tế

* Kiểm định máy chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner)

* Kiểm định An toàn bức xạ

* Kiểm định phương tiện đo điện tim (ECG)

* Kiểm định phương tiện đo điện não (EEG)

* Kiểm định huyết áp kế

 

DỊCH VỤ KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

* Kiểm tra Dao mổ điện cao tần

* Kiểm tra Lồng ấp trẻ sơ sinh, giường sưởi cho nhi

* Kiểm tra Ống nội soi cứng

* Kiểm tra Máy thở

* Kiểm tra Máy gây mê kèm thở

* Kiểm tra Máy khử rung tim

* Kiểm tra Máy theo dõi bệnh nhân

* Kiểm tra Bơm truyền dịch, Bơm tiêm điện

 

DỊCH VỤ KHÁC

* Hiệu chuẩn trang thiết bị Y tế

* Tư vấn dịch vụ kỹ thuật 

DỊCH VỤ
  • KIỂM ĐỊNH
  • KIỂM TRA
  • DỊCH VỤ KHÁC
adv